Cenník upratovacích služieb a tepovanie Vycistime.sk 

Košice a okolie, Trebišov, Prešov

 

Čistenie ( tepovanie ) sedacej súpravy 

Čistenie ( tepovanie ) kobercov a matracov 

 od 20 €

 od 10 €

Čistenie kobercov (tepovanie)

 

Extrakčne čistenie

0,40 ,- €/m2

Silne znečistené tepovanie

0,75 ,- €/m2
   
Čistenie čalúneného nábytku  
Sedacie súpravy    3,50 ,- €/miesto
Stoličky   1 ,- €/kus
   
Umývanie okien strojovo  
Plastové okno 0,30 ,- €/m2
Plastové okno (silne znečistené) 0,60 ,- €/m2  
Skrutkovacie okno   1,80 ,- €/m2  
Skrutkovacie okno (silne znečistené)  2,19 ,- €/m 
Okno po maľovaní  0,75 ,- €/m2
Okno po maľovaní olejovou farbou  1,99 ,- €/m2  
Odstraňovanie fólie                0,99 ,- €/m2
V cene je umývanie a čistenie rámov  
   

Umývanie podláh strojom Kärcher, Nilfisk

 

Umytie podlahy strojom

0,20 ,- €/m2 
Umytie podlahy (silne znečistená) 0,40 ,- €/m2
Vysávanie podlahy strojom Kärcher  0,20 ,- €/m2
Vysávanie stien         0,20 ,- €/m2
   
Špecifické práce   Obhliadka +dohoda
   
Odpratávanie snehu strojom - zimná údržba 38 € / hod.
Ručné odpratávanie snehu 6 € / hod.
   
Minimálna cena zákazky  
Košice       20 ,-€  
Košice okolie (nad 15km)   20,- €  
  0,05 €/km

 

Požičovňa čistiacich strojov Košice

priemyselný vysávač Kärcher 24 hod                                                                      - 10€

profesionálny čistiaci tepovací stroj Kärcher Puzzi 100 + chémia Kärcher na 24h - 15€

Pri pravidelnom alebo dlhšom odbere čistiacich strojo možnosť individuálnej ceny.

   

Ceny sú uvedené bez DPH, vrátane čistiacich prostriedkov. Výkon, prác a ceny vopred osobne konzultujeme so zákazníkom. Výsledná cena je stanovená individuálne po dohode so zákazníkom. Závisí od viacerých faktorov, napr.: rozsah prác, dĺžka kontraktu atď. Úpravy cien a ponuky zo strany firmy BK Consulting - Vycistime.sk su vyhradené.
Cenník platný od 1.5.2015.
Pre vypracovanie ponuky na upratovacie služby nás prosím kontaktujte 
 

Reklamačný poriadok

 

Zhotoviteľ: Barnabáš Kavka - BK Consulting, Kaštieľna 21, 04015 Košice - Šaca, IČO: 43931561, Spoločnosť nieje platcom DPH.

 
Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení a spôsob vykonania uznaných opráv.
Vzťahuje sa na služby, ktoré zhotoviteľ prác odovzdal spotrebiteľovi.
Pri reklamácii postupujeme v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
2. Reklamácie sa vybavujú priamo u zákazníkov, nakoľko firma poskytuje služby výhradne u zákazníkov. Za spoločnosť Barnabáš Kavka - BK Consulting rieši reklamácie pán Barnabáš Kavka.    
    Telefonický kontakt +421911188428.
3. Druhy reklamácií a ich vybavenie :
a) reklamácia v množstve dodaných prác, ceny, kvality.
b) pracovník /bod č.2 RP/, ihneď po oznámení reklamácie, vyhodnotí oprávnenosť a následne dohliadne na odstránenie všetkých uznaných nedostatkov.
4. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, zhotoviteľ písomne, ústne, telefonicky alebo emailom (elektronickou formou) oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 
V Košiciach 1.5.2015, Barnabáš Kavka